Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение на частни и публични вземания. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона.
Тарифи Таксите за извършване от частния съдебен изпълнител на отделните изпълнителни действия се са определени в Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ. Те са еднакви с тези, предвидени в Тарифа 1 към ЗДТ, по които работят държавните съдебни изпълнители. Банкови сметки “БАНКА ДСК” ЕАД гр. ГАБРОВО Сметка за такси и разноски по изпълнителната дейност: IBAN: BG86STSA93000012098031 BIC: STSABGSF Специална сметка за парични средства: IBAN: BG13STSA93000012098860 BIC: STSABGSFИзбрани услуги

  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo